E631 - Dinatrijev inozinat

Додаци храни

Grupa: E600–E699 (pojačivači okusa)
Pojačivač okusa biljnog podrijetla. Natrijeva sol inozinske kiseline. Dinatrijev inozinat se proizvodi iz mesa ili ribe (sardele). Većinom nije veganski proizvod, iako se može proizvesti iz škroba tapioke ili bakterijskom fermentacijom iz šećera. Razgradnjom inozinata u organizmu nastaje mokraćna kiselina. Osobe koje boluju od poremećaja metabolizma mokraćne kiseline (giht) moraju izbjegavati namirnice koje sadrže purine. Zabranjen u dječjoj hrani. Nedovoljno ispitan. Često konzumiranje nije preporučljivo.