E627 - Natrijev gvanilat

Додаци храни

Grupa: E600–E699 (pojačivači okusa)
Natrijeva sol gvanilne kiseline. Prirodni pojačivač okusa. Nedovoljno ispitan. Često konzumiranje nije preporučljivo.