E150c - Amonijev karamel

Додаци храни

Grupa: E100–E199 (bojila)

E150c
Amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo.
Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak koji se veže na karamel.
Smatra se bezopasnim.