E150 - Karamel / Alkalno sulfitni karamel / Amonijev karamel / Sulfitni amonijev karamel

Додаци храни

Grupa: E100–E199 (bojila)

E150a Karamel
Prirodno bojilo poznato pod imenom karamel intenzivne je smeđe boje, ali bez naglašena okusa, za razliku od karamela dobivenog zagrijavanjem šećera koji se upotrebljava za aromatiziranje hrane (npr. slastica, alkoholnih pića). Proizvodi se kontroliranim zagrijavanjem ugljikohidrata uz prisutnost katalizatora u procesu koji se naziva karamelizacijom. Može se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenog karamela još nije konačna. Smatra se bezopasnim.

E150b Alkalno sulfitni karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz sulfitne katalizatore. Smatra se bezopasnim.

E150c Amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak koji se veže na karamel. Smatra se bezopasnim.

E150d Sulfitni amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo. Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak i sulfite koji se vežu na karamel. Smatra se bezopasnim.