E129 - Allura crveno AC, Allurared AC

Додаци храни

Grupa: E100–E199 (bojila)
Umjetno crveno azo-bojilo. Na temelju kemijske srodnosti s azo-bojilima pretpostavlja se da u osjetljivih osoba može uzrokovati alergiju, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210) ili u onih koje boluju od astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Odlukom Europskog parlamenta, koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila: E102, E104, E110, E122, E124, E129, mora stajati upozorenje: "Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece." Izbjegavati.