E122 - Azorubin, Azorubine, Carmoisine

Додаци храни

Grupa: E100–E199 (bojila)
Umjetno crveno bojilo iz skupine azo-bojila. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergiju, urtikariju i rinitis, posebno u osoba osjetljivih na salicilnu i benzojevu kiselinu (E210). Pretpostavlja se također da može utjecati na nastajanje neurodermitisa i astme. U kombinaciji s benzojevom kiselinom (E210) može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti u djece. Odlukom Europskog parlamenta koja je od 2010. godine obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije, na deklaraciji namirnica kojima je dodano jedno od sljedećih bojila:
E102, E104, E110, E122, E124, E129,
mora stajati upozorenje: "Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece."
Izbjegavati!