E632 - Kalijev inozinat

Dodaci hrani

Grupa: E600–E699 (pojačivači okusa)
Kalijeva sol inozinske kiseline. Pojačivač okusa. Proizvodi se iz mesa ili ribe (sardele). Nedovoljno ispitan. Često konzumiranje nije preporučljivo.