E510 - Amonijev klorid

Dodaci hrani

Grupa: E500–E599 (regulatori kiselosti, tvari za sprečavanje zgrudnjavanja)
Amonijev klorid je prirodna mineralna sol. Upotrebljava se kao regulator kiselosti i za dodavanje okusa namirnicama. Pronalazimo ga u pivu i namirnicama s niskim udjelom soli.
(kiseline i soli: klorovodonična kiselina i njene soli)
Halal