E472

Dodaci hrani

Grupa: E400–E499 (stabilizatori, emulgatori, zgušnjivači, tvari za zadržavanje vlage)
emulgator