• Login

E466

Dodaci hrani

Grupa: E400–E499 (stabilizatori, emulgatori, zgušnjivači, tvari za zadržavanje vlage)
stabilizator