E385 - Kalcijev dinatrijevm etilendiamintetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

Dodaci hrani

Umjetno sredstvo za reguliranje kiselosti, antioksidans, konzervans i sekvestrant. Proizvodi se kemijskom sintezom iz etilendiamina, formaldehida i natrijeva cijanida. Tvori komplekse s prijelaznim metalima i s metalima glavnih skupina periodnog sustava elemenata. Zbog izražene sposobnosti vezivanja mineralnih tvari može uzrokovati poremećaje metabolizma. Postoje sumnje da u dodiru s kožom izaziva kontaktne alergije. Istraživanja na eksperimentalnim životinjama pokazuju da EDTA može djelovati citotoksično i genotoksično, te utjecati na reproduktivni razvoj. Hranu konzerviranu ovim aditivom nije uputno davati djeci mlađoj od 2 godine.
Izbjegavati!