E310 - Propil-galat

Dodaci hrani

Grupa: E300–E399 (antioksidansi, regulatori kiselosti)
Umjetni antioksidans. Propil-galat je propilni ester galne kiseline koja je prirodni biljni fenolni spoj. Esteri galne kiseline najčešće se rabe za stabilizaciju biljnih i životinjskih masti jer sprječavaju njihovu oksidaciju. Često se kombiniraju s TBHQ (E319), BHA (E320) i BHT (E321) jer se njihovi učinci međusobno pojačavaju. Upotrebljavaju se također u kozmetici, u proizvodnji lubrikanata i adhezivnih proizvoda. Pokazano je da su svi galati (E310 – E312) mogući uzročnici alergija, posebno u osoba osjetljivih na acetilsalicilnu kiselinu, te u oboljelih od astme. U većim količinama mogu uzrokovati iriticiju kože i želudca. Pri prženju namirnica na temperaturama višima od 190°C galati vežu ione željeza. U djece, zbog mogućnosti vezivanja željeza, mogu uzrokovati cijanozu, plavkastu obojenost kože zbog snižene koncentracije kisika u krvi. Zbog toga se ne smiju dodavati u hranu za djecu i dojenčad. Često konzumiranje nije preporučljivo.