E296 - Jabučna kiselina

Dodaci hrani

Grupa: E200–E299 (konzervansi)
Prirodno sredstvo za reguliranje kiselosti. Jabučna kiselina je hidroksidikarboksilna kiselina prisutna u kiselom voću. Nalazi se u svakoj živoj stanici jer je međuprodukt ciklusa limunske kiseline koji se kao dio stanične respiracije zbiva u mitohondrijima. Industrijski se proizvodi kemijskom sintezom iz maleinske ili fumarne kiseline. Moguća je proizvodnja tehnikom genetičkog inženjerstva, ali konačna procjena učinaka tako dobivene jabučne kiseline još nije dovršena. Dopuštena je upotreba u ekološkoj proizvodnji hrane. Smatra se bezopasnom.