E150d - Sulfitni amonijev karamel

Dodaci hrani

Grupa: E100–E199 (bojila)

E150d
Sulfitni amonijev karamel
Prirodno smeđe bojilo.
Dobiva se procesom karamelizacije uz amonijak i sulfite koji se vežu na karamel.
Smatra se bezopasnim.