E1450 - Natrijev škrobni oktenil-sukcinat

Dodaci hrani

Grupa: E1000–E1599 (dodatni aditivi)
Umjetni zgušnjivač i stabilizator. Proizvodi se kemijskom sintezom iz škroba i anhidrida oktenil jantarne kiseline. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga škrobnog oktenil-sukcinata nije dovršena. Smatra se bezopasnim.