E123 - Amarant, Amaranth

Dodaci hrani

Grupa: E100–E199 (bojila)
Sintetsko crveno bojilo iz skupine azo-bojila. U pokusima na životinjama ustanovljeno je da može uzrokovati stvaranje bubrežnih kamenaca i inducirane pobačaje. Istraživanja su pokazala da može uzrokovati alergiju, urtikariju i rinitis, posebno u osoba koje su osjetljive na salicilnu i benzojevu kiselinu. Sumnja se da poput ostalih azo-bojila može uzrokovati sindrom hiperaktivnosti kod djece. Izbjegavati!